Тръби за отопление - SP PEX и PUSHFIT месингови фитинги

Само с 1 натискане свързвате тръбата към фитинга.

Бързо, лесно и надеждно - спестява време и усилия !

Размер Наименование Кат.No. Бр. в пакет Мярка Цена лв. бес ДДС

0 0.00
16x2 SP-PEX Тръби 770001 0 m 0.00
20x2 SP-PEX Тръби 770006 0 m 0.00
25x2.5  SP-PEX Тръби 770009  0 m 0.00
32x3  SP-PEX Тръби 770010  0 m 0.00

0 0.00
16-16 удължител прав 7880102 160 бр. 0.00
20-20  удължител прав 7880104  120 бр. 0.00
25-25  удължител прав 7880105  60 бр. 0.00
32-32  удължител прав 7880106  40 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"m Адаптор мъжки 7880141 160 бр. 0.00
16-3/4"m Адаптор мъжки 7880142 120 бр. 0.00
20-1/2"m Адаптор мъжки 7880145 100 бр. 0.00
20-3/4"m Адаптор мъжки 7880146 100 бр. 0.00
25-3/4"m  Адаптор мъжки 7880147  80 бр. 0.00
25-1"m  Адаптор мъжки 7880148 60 бр. 0.00
32-1"m  Адаптор мъжки 7880149  50 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"f Адаптор женски 7880161 160 бр. 0.00
20-1/2"f Адаптор женски 7880165  120 бр. 0.00
20-3/4"f  Адаптор женски 7880166  80 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"f Адаптор холендров SP 7880181 150 бр. 0.00
16-3/4"f Адаптор холендров SP 7880182  150 бр. 0.00
20-1/2"f  Адаптор холендров SP 7880185  150 бр. 0.00
20-3/4"f Адаптор холендров SP 7880186 120 бр. 0.00
25-3/4"f  Адаптор холендров SP 7880187  100 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"f Адаптор въртящ 7880191 150 бр. 0.00
16-3/4"f Адаптор въртящ 7880192  150 бр. 0.00
20-1/2"f  Адаптор въртящ 7880195  150 бр. 0.00
20-3/4"f Адаптор въртящ 7880196 120 бр. 0.00
25-3/4"f  Адаптор въртящ 7880197  100 бр. 0.00

0 0.00
16-16 Удължител 90º 7880201 120 бр. 0.00
20-20 Удължител 90º 7880203  100 бр. 0.00
25-25  Удължител 90º 7880204  50 бр. 0.00
32-32 Удължител 90º 7880205 40 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"m Адаптор ъглов мъжки 90 7880241 120 бр. 0.00
20-1/2"m Адаптор ъглов мъжки 90 7880245  100 бр. 0.00
20-3/4"m Адаптор ъглов мъжки 90 7880246  80 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"f Адаптор ъглов женски 90 7880261 80 бр. 0.00
20-1/2"f Адаптор ъглов женски 90 7880265  80 бр. 0.00
20-3/4"f Адаптор ъглов женски 90 7880266  60 бр. 0.00
25-3/4"f Адаптор ъглов женски 90 7880267 50 бр. 0.00

0 0.00
16-16-16 Удължител Т 7880301 60 бр. 0.00
20-20-20 Удължител Т 7880303 60 бр. 0.00
25-25-25 Удължител Т 7880304 30 бр. 0.00
16-20-16 Удължител Т 7880318 60 бр. 0.00
20-16-20  Удължител Т 7880327  60 бр. 0.00
20-25-20  Удължител Т 7880329  40 бр. 0.00
25-16-25  Удължител Т 7880332  30 бр. 0.00
25-20-25  Удължител Т 7880334  30 бр. 0.00
32-25-25  Удължител Т 7880335  24 бр. 0.00
32-20-32  Удължител Т 7880339  18 бр. 0.00
20-16-16  Удължител Т 7880345  60 бр. 0.00
25-16-16  Удължител Т 7880348  40 бр. 0.00
25-20-20  Удължител Т 7880350  40 бр. 0.00
20-20-16  Удължител Т 7880365  60 бр. 0.00
25-25-16  Удължител Т 7880368  30 бр. 0.00
25-25-20  Удължител Т 7880370  30 бр. 0.00
25-20-16  Удължител Т 7880380  40 бр. 0.00
25-16-20  Удължител Т 7880381  40 бр. 0.00
20-25-16  Удължител Т 7880382  40 бр. 0.00
32-20-25  Удължител Т 7880386  24 бр. 0.00
16-16-1/2m  Удължител Т 7880421  60 бр. 0.00
20-20-1/2m  Удължител Т 7880424  60 бр. 0.00

0 0.00
16-16-16 Адаптор ъглов с пета 7880611 60 бр. 0.00
20-20-20 Адаптор ъглов с пета 7880613 60 бр. 0.00
25-25-25 Адаптор ъглов с пета 7880614 50 бр. 0.00
16-20-16 Адаптор ъглов с пета 7880615 40 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"f-16 Адаптор двоен с пета 180 7880621 50 бр. 0.00
20-1/2"f-20 Адаптор двоен с пета 180 7880623 40 бр. 0.00
20-1/2"f-16 Адаптор двоен с пета 180 7880631 40 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"f-16 Адаптор двоен с пета 90 7880625 40 бр. 0.00
20-1/2"f-20 Адаптор двоен с пета 90 7880627 40 бр. 0.00
20-1/2"f-16L Адаптор двоен с пета 90 7880634 40 бр. 0.00
20L-1/2"f-16  Адаптор двоен с пета 90 7880635  40 бр. 0.00

0 0.00
16-1/2"f Адаптор ъглов с пета фланцована 7880661 60 бр. 0.00
20-1/2"f Адаптор ъглов с пета фланцована 7880663 60 бр. 0.00

0 0.00
16 Калибратор единичен 760311 1 бр. 0.00
20 Калибратор единичен 760313 1 бр. 0.00
25 Калибратор единичен 760314 1 бр. 0.00
32 Калибратор единичен 760315 1 бр. 0.00
Aintrfotz 40-63 Калибратор единичен 760334 1 бр. 0.00

0 0.00
16-20-25 Калибратор комплект в куфар 760321 0 бр. 0.00
16-20-25-32 Калибратор комплект в куфар 760323 0 бр. 0.00

0 0.00
16-20-25 Калибратор 3D 760325 1 бр. 0.00